Select Page

Hàng trăm ngôi mộ bị sạt lỡ những ảnh hưởng do bão lũ

Hàng trăm ngôi mộ bị sạt lỡ những ảnh hưởng do bão lũ

Tại nghĩa trang Hòa Sơn (huyện Hòa Vang). Đất đá từ các triền núi tràn xuống vùi lấp hàng trăm ngôi mộ trong nghĩa trang. Nhiều người thân đã đị tìm mộ phần người thân do bị mưa lớn, sạt lở đất vùi lấp.

Hiện nay, cơ quan chức năng cùng người dân thực hiện vận chuyển đất, đá ra khỏi khu vực nghĩa trang.

“Trường hợp không tìm ra được các ngôi mộ do sạt lở và cuốn trôi thì sẽ có phương án thờ chung. Có thể tại vị trí cũ hoặc dời đến một khu vực khác”

Xem thêm: https://nghiatrang.info/dat-nghia-trang-nhung-van-de-phap-ly-lien-quan/

Nguồn Internet