Đại diện Hạc Cảnh Viên gặp gỡ và động viên nghệ sĩ Mạc Can Vừa qua, đại diện cán bộ công nhân viên Hoa viên Hạc Cảnh Viên đã có dịp đến thăm hỏi, cổ vũ sức khỏe và trao tặng một món quà đầy nghĩa...